Fire Blast

From PAdventures.info
Jump to: navigation, search

Fire Blast

[[Plik:Mag6.png|right|Magmar używający Fire Blast]]Potężny ognisty atak , podobny w dzialaniu do Hydro cannon.


Atak Typu Fire

Autorzy