Rock Slide

From PAdventures.info
Revision as of 21:35, 12 July 2012 by Mol1818 (Talk | contribs) (Utworzył nową stronę „==Rock Slide== [[Onix używający Rock Slide.]]Kamienny atak z dystansu. Polega na tym iż pokemon wyrzuca 3 kamienie w górę i trafia...”)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Rock Slide

[[Plik:rock_slide.gif|right|Onix używający Rock Slide.]]Kamienny atak z dystansu. Polega na tym iż pokemon wyrzuca 3 kamienie w górę i trafia nimi przeciwnika.