Sableye

From PAdventures.info
Revision as of 20:08, 4 December 2015 by Sqnik (Talk | contribs) (Utworzył nową stronę „Category:PokémonCategory:DarkCategory:Ghost<big>#302: Sableye</big>Sableye Drzewo ewolucji: <br/> Umiejętności: <...”)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

#302: Sableyethumb|right|Sableye Drzewo ewolucji:
Umiejętności:
Usposobienie:

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Odporności

Odporny na:

Podatny na:

Występowanie